1. De leden tonen respect voor zichzelf en de ander.
  2. Ben je ziek of voel je je niet lekker blijf dan thuis.
  3. Het taalgebruik van de leden is netjes, respectvol en normaal. Schelden, discriminatie en racisme wordt bij ons niet getolereerd en hier wordt streng op gelet door de trainers en andere leden. Bij herhaling van deze overtredingen kan 24FITCLUB een lid verwijderen.
  4. De leden zijn op tijd voor de les, dit betekent 5 minuten voor aanvang helemaal klaar staan.
  5. De lesruimte kan slechts in uitzonderlijke gevallen verlaten worden vóór het einde van de training, maar altijd met instemming van de lesgever.
  6. De leden letten op de hygiëne. Er wordt getraind met schone sportkleding en aparte binnenschoenen.
  7. Het dragen van sieraden zoals oorbellen, piercing, enz. zijn verboden tijdens de les.
  8. Ouders en belangstellenden zijn altijd welkom. Zij mogen zich echter niet met de les bemoeien of de les storen. De trainers zijn na de les altijd bereikbaar voor vragen en uitleg.
  9. Het drinken tijdens de les is toegestaan, maar altijd met instemming van de lesgever. We nemen een bidon of flesje mee en geen pakjes drinken.
  10. Mobile telefoon tijdens de les is niet toegestaan.
Telegram